Branninstruks

Informasjon om brannvern i Fylkeshuset

Her finner du informasjon om hvem som er brannkontakter hvor i Fylkeshuset, samt instrukser ved eventuell brannalarm i en av Fylkeshusets brannsoner.

Brannvern - Instruks

Diehtojuohkin - Buollin

Brannvern ved Fylkeshuset i Troms

Brannkontakter ved Fylkeshuset i Troms

Brannteknisk situasjonsplan for Fylkeshuset i Troms

Skulle nettopp du være usikker på noe omkring rutiner når brannalarmen går, ta gjerne kontakt med din brannkontakt for visning av rutiner, oppmøtested utenfor Fylkeshuset osv.

×