Om folkehelse, idrett og friluftsliv

Avdelingens oppgaver:

  • Koordinering av fylkeskommunens folkehelsearbeid i henhold til lov om folkehelse, herunder oversikt over helsetilstanden i fylket
  • Råd- og veiledning til kommuner og frivillige organisasjoner
  • Kompetanshevingstiltak for kommuner og frivillige organisasjoner
  • Forvaltning av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet og til kulturbygg
  • Forvaltning av tilskudd til ulike friluftslivs- og vilttiltak
  • Utviklingsarbeid innenfor fagområdene
  • Samarbeid med lokale og regionale aktører og nasjonale myndigheter innenfor fagområdene
  • Utvikling og oppfølging av regionale planer innenfor fagområdene

Fagområder:

×