Utdanning og forskning

Verdens nordligste universitet, UIT Norges arktiske universitet, har en spesiell kompetanse og komparative fortrinn innenfor områdene marin, polar, biomedisinsk og samfunnsmedisinsk forskning og forskning knyttet til kultur, språk og samfunnsliv i nordområdene. Urfolk- og minoritetssforskning er også prioriterte områder.

1. januar 2016 fusjonerte UiT med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. UiT omfatter når 15500 studenter og 3000 ansatte, fordelt på campuser i Tromsø, Alta, Hammerfest, Harstad, Kirkenes og Narvik.

Troms har en rekke forskningsmiljøer som markerer seg internasjonalt, bl.a. Framsenteret i Tromsø og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

×