Hvor gammelt er huset?

Stil og byggeskikk har endret seg gjennom tidene. Ved å studere stil, dekor og utforming av ulike bygningselementer kan du finne ut når huset er fra. Dette er et spennende detektivarbeid. 

Opplysninger om eldre bygninger kan finnes i flere registre.

  • Hos kommunen kan det finnes byggetegninger og byggemeldinger. Hva som finnes – og hvor langt tilbake varierer fra kommune til kommune.
  • Statsarkivet finnes gamle branntaksprotokoller for mange eiendommer. På bakgrunn av disse opplysningene kan også alder ofte fremkomme.
  • Siste del av 1900-tallet ble det foretatt en registrering av eldre bygninger i regi av fylkeskommunen og kommunene. Registreringen kalles SEFRAK. Av denne registreringen vil også bygningens alder fremgå, basert på opplysninger fra eier eller andre informanter. Om en bygning er Sefrak-registrert kan f.eks. sjekkes på Tromsatlas ved å søke eiendommen opp på kart og hake av for kultur og kulturminner og RA-sefrak-bygninger. Kopi av originalregistreringen kan fås ved henvendelse til fylkeskommunen. Opplysningene fra Sefrak ligger også inne i Matrikkelen.
  • For tømmerbygninger er det også mulig å fastslå byggeår ved å foreta en dendrokronologisk undersøkelse. En slik undersøkelse foretas ved at det bores ut en kjerneprøve fra flere tømmerstokker i huset. Disse prøvene sammenlignes så med en tidsakse basert på årringene i tømmeret og gir svar på når treet ble felt.
×