Generell studiekompetanse

De fleste høgskole- og universitetsstudier har generell studiekompetanse som opptakskrav. Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg, mens andre studier er unntatt fra kravet om generell studiekompetanse. Det finnes flere veier til studiekompetanse. Besøk Samordna opptak for å finne ut hva dette vil si i praksis. En annen god kilde til informasjon, er www.vilbli.no der du blant annet finner en artikkel om opptak til høyere utdanning.

 

×