Eksamensplan

Datoer for sentralt gitt eksamen publiseres på Utdanningsdirektoratets nettsider, mens datoer for lokalt gitt skriftlig eksamen publiseres på Vigo IKS' sider. Vær oppmerksom på at enkelte skoler kan ha andre eksamensdatoer enn de som er publisert på Vigo IKS's sider. Dette er i all hovedsak eleveksamener.

Dato for muntlig eksamen publiseres på www.privatistweb.no etter hvert som datoene fastsattes (etter oppmeldingsfristen).

Høsteksamen gjennomføres normalt i perioden 1. november til 16. desember. Våreksamen gjennomføres normalt i perioden 15. april til 15. juni. Ved behov, kan eksamen gjennomføres utenom disse periodene.

Vær oppmerksom på at datoer for muntlig eksamen kan bli endret uten varsel helt fram til melding (SMS) sendes ut, cirka en måned før eksamen. Dersom det blir endringer etter dette, vil de berørte kandidatene bli varslet direkte. Derfor er det viktig at oppdatert e-postadresse og mobiltelefonnummer er registrert på din profil på privatistweben.

Muntlig eksamen i fremmedspråk som det ikke gis undervisning i, gjennomføres fra og med høsten 2015, kun om høsten med påmelding i perioden 1.9. - 15.9. (Se også informasjon på siden om leselister).

 

 

×