Regional plan for handel og service i Troms

Regional plan for handel og service i Troms er et viktig verktøy for regional samordning, forutsigbarhet og likebehandling ved lokalisering av handelsetableringer i fylket og er et viktig hjelpemiddel for å sikre robuste og attraktive sentrum i fylket.

Planen inneholder regionale retningslinjer og regional planbestemmelse med kart over sentrumssoner og avlastningssentre der større handelsetableringer er tillatt.

 

 Planen ble sist behandlet og vedtatt i Troms fylkesting 14. juni 2018. 

 Regional plan for handel og service i Troms 2016-2025

 

 

×