Næringsutvikling i Troms fylkeskommune

Næringsetaten utøver fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør, og understøtter fylkesrådet med rådgivnings- og sekretariatsfuksjoner.

Næringsetatens arbeidsfelt inkluderer alt fra forvaltning av ulike typer tilskuddsmidler og lovpålagte oppgaver til utvikling av strategiske satsinger, samt være en arenabygger og pådriver i regionale næringsrettede utviklingsprosesser

 

×