Om Kultur i Troms

Den kulturelle skolesekken formidler profesjonelle kunst- og kulturtilbud for skoleelever til kommunene og de videregående skolene i Troms. Dette foregår i nært samarbeid med kommunene og de videregående skolene.

Den kulturelle spaserstokken er innført for å gi et bedre og mer omfattende tilbud av kunst og kultur for eldre. Troms fylkeskommune bidrar med økonomiske midler til Den kulturelle spaserstokken (DKSS). I 2016 er bevilgningen på kr 1 315 000. 

Landsdelsmusikerne er en profesjonell musikktjeneste som tilbyr konserter på små og store steder i landsdelen, i likhet med sine kollegaer i Finnmark og Nordland. Landsdelsmusikerne i Troms omfatter klassisk musikk, jazz, folkemusikk og joik. De kan også tilby assistanseoppdrag for lokale arrangører som ønsker å bruke profesjonelle musikerkrefter til sine egne arrangementer.

Folkemusikk nord ble en del av Kultur i Troms / Troms fylkeskommune 1. januar 2011. Endelig har Nord-Norge fått etablert sitt kompetansesenter for folkemusikk og folkedans, etter mange år i en omskiftende og uviss prosjektverden. Folkemusikk Nord er lokalisert i Målselv.

Bok- og kulturbussen er en mobil bibliotek- og formidlingstjeneste som tilbyr utlån av litteratur, musikk og filmer til befolkningen i Sør-Troms. I tillegg gis det kulturelle opplevelser til barnehager og grunnskoler i regionen.

Kultur i Troms er lokalisert i Harstad og har til sammen 20 ansatte.

Fagområder

×