Samisk forvaltningsområde

Forvaltningsområde for samisk språk

I Troms fylke er to kommuner innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk: Gáivuotna suohkan / Kåfjord kommune og Loabaga suohkan / Lavangen kommune. I disse kommunene skal norsk og samisk språk være likestilt.

Tromsø med egen samarbeidsavtale med Sametinget

I 2013 signerte Tromsø kommune en egen samarbeidsavtale med Sametinget. Avtalen skal bidra til å styrke samisk språk, kultur og samfunnsliv i kommunen. Tromsø er den byen i Norge med flest registrerte personer i Sametingets valgmantall.

×