Samiske museer

Samtidsmuseet for nordlige folk er en avdeling av Senter for nordlige folk i Kåfjord i Nord-Troms. Samtidsmuseet for nordlige folk ble åpnet juli 2011. Várdobáiki Museumssiida er under Várdonáiki samisk senter på Evenes. De tilhører nordsamisk språkområde med både markesamisk og sjøsamisk kultur. 

 

Samtidsmuseet for nordlige folk


Samtidsmuseet for nordlige folk skal formidle kunnskap om nordlige urfolk med utgangspunkt i det sjøsamiske. Museet har som mål å dokumentere og formidle nordlige folks kulturelle uttrykk og regional samisk kultur og historie. Nordlige folks uttrykk formidles i form av temporære kunst og temautstillinger, mens regional samisk kultur og historie formidles gjennom en fast utstilling.

Foto: Ørjan Bertelsen, Senter for nordlige folk

 

Várdobáiki museum

Várdobáiki museum i Evenes kommune har ansvar for driften av Gállogieddi samiske friluftsmuseum som holder åpent hele sommersesongen. I tillegg samarbeider de med flere samiske bygdemuseer i Sør-Troms og nordre Nordland. De arrangerer kurs i registrering av kulturminner og foretar registreringer. I tillegg arrangerer de kurs i samisk språk og duodji.

 

Devddesvuopmi

Devddesvuopmi er ett av museumsanleggene til Midt-Troms museum.  Det ligger i Dividalen i Målselv kommune. Devddesvuopmi var den viktigste faste sommerboplassen for samebyen Lainiovuoma fra 1923 frem til 1940. Rundt 15 familier hadde fast tilhold i Devddesvuopmi i perioden mai - september. Da andre verdenskrig startet sluttet samebyene å bruke Devddesvuopmi som sommerboplass. Etter krigen ble sommerboplassene flyttet tilbake på norsk side men lenger øst for Devddesjávri og nærmere riksgrensa. 
Adkomst er til fots på sti fra parkeringen ved demningen ved Devddes.

Foto:  Midt-Troms museum

×