Mobbeombud

Fylkestinget i Troms har vedtatt at fylket skal ha et eget mobbeombud.

Mobbeombudet skal passe på at alle elever i barnehage, grunnskole og videregående opplæring har et godt psykososialt barnehage- og skolemiljø. Jon-Halvdan Lenning er mobbeombudet i Troms fylke.

 • Vet du ikke hvordan du skal gå frem for å få den hjelpen du trenger?
 • Har du spørsmål om rettigheter?
 • Trenger du råd, støtte eller veiledning?

 
Ta kontakt med mobbeombudet.

Mobbeombudet er nedsatt av fylkestinget, og er derfor en uavhengig ressursperson som har taushetsplikt. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten ditt samtykke.

Hvem kan kontakte mobbeombudet?

 • Barn, ungdom, foreldre og andre rundt barnet/ungdommen
 • Ledere og ansatte i barnehage, skole og bedrift
 • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt oppvekstmiljø

 
Hva gjør mobbeombudet?

 • Snakker med deg hvis du har opplevd krenkelser eller mobbing
 • Veileder og bistår i å løse utfordringer
 • Arrangerer kurs og temakvelder i samarbeid med elevråd, foreldre, idrettslag etc.
 • Bidrar på kurs og veiledning av ansatte i skole og bedrift
 • Samarbeider med ulike organisasjoner, for eksempel Elevorganisasjonen, Ungdommens Fylkesråd, skolehelsetjeneste etc.

 
Hvor finner du mobbeombudet?

 • Kontoret på Fylkeshuset i Tromsø
 • Facebook, e-post, telefon etc
 • Skoler, bedrifter og kommuner i Troms fylke

 

×