Bestilling av dokumentasjon

Dersom du ønsker skriftlig dokumentasjon av dine eksamensresultater, må du bestille kompetansebevis hos eksamensskolen. Bruk lenken nederst på denne sida.

Praksiskandidater får kompetansebevis tilsendt automatisk. Dersom dette drøyer ut i tid, kontakter du eksamensskolen.

Vi skriver ut alle eksamenskarakterer bedre enn "1". Dersom du har avlagt privatisteksamen flere ganger i samme fag, skriver vi ut den beste karakteren. Hvis du av en eller annen grunn ønsker å ta med fag der du har strøket, må du presisere dette i bestillingen.

Eksamensskolene er klar over fristene til Samordnet opptak og de forholder seg til det. Det er altså ingen grunn til å ringe skolene for å minne dem på at tiden er knapp.

Hvis du har avlagt eksamen i studieforberedende fag i Tromsø våren 2010 eller tidligere, er det Kongsbakken videregående skole som utsteder kompetansebeviset. For eksamener avlagt i Tromsø etter dette, er det Studiekompetanse Tromsø (utdanningsetaten) som utsteder kompetansebevis.

Vi foretrekker at du bruker vårt elektroniske skjema (lenke nederst på denne siden) når du bestiller. Hvis ikke, må du sørge for at følgende opplysninger er med:

  • navn
  • fødselsnummer (11 siffer)
  • leveringsadresse
  • fag, samt eksamensår og –termin

Noen foretrekker å hente kompetansebeviset selv, mens andre vil ha det tilsendt i posten.

Vi skriver ut dokumentasjon på bokmål, nynorsk og engelsk. Leveringstiden varierer med hvor stor pågang utdanningsetaten har i forbindelse med oppmelding og gjennomføring av eksamen. For andre språk/målformer enn de nevnte, må det forventes leveringstid på inntil en måned.

 

Vitnemål

Vitnemål utstedes av den skolen der du opprinnelig var elev. Dersom dette er en offentlig skole i Troms fylke, trenger du ikke kompetansebevis da alle skolene i Troms fylkeskommune har tilgang til eksamenskarakterene fra privatisteksamen. Har du tatt alle fagene som leder til studiekompetanse som privatist i Troms, er det Utdanningsetaten som utsteder vitnemål. Dersom du har din opprinnelige videregående skole i et annet fylke, må du sende bekreftet kopi  av kompetansebeviset ditt dit.

 

Kompetansebevis

Kompetansebeviset brukes til å dokumentere at fagkravene til generell studiekompetanse etter opptaksforskriftens § 2−1 (23/5-regelen) er dekket, eller for å dokumentere karakterforbedring.

NB! Bruk en bekreftet kopi når du søker på et studium. Ikke send fra deg originalen fordi utskrift av duplikat koster 400 kroner.

 

Frist for bestilling

Du må påregne leveringstid ved bestilling av kompetansebevis. De som trenger dokumentasjon med innleveringsfrist 1. juli til Samordna opptak, må bestille kompetansebevis senest 1. juni. Dersom du bestiller etter denne fristen, kan vi ikke garantere at kompetansebeviset rekker fram i tide.

Trenger du nytt vitnemål, må du bestille i god tid hos din gamle videregående skole. Et vitnemål er mye mer komplisert å lage enn et kompetansebevis.

Vær oppmerksom på tidsfristen dersom du søker om fritak fra norsk sidemål.

 

Innsending av vitnemål eller kompetansebevis

Fristen for innsending av vitnemål eller kompetansebevis til Samordna opptaks finner du på deres nettside

 

Bestillingsskjema

Her finner du bestillingsskjema.

OBS: Dersom du bestått fagopplæring og har tatt påbygging til generell studiekompetanse, må du bestille dokumentasjon ved å bruke denne lenken: http://www.tromsfylke.no/skjema/bestilling-av-vitnemaal-bestaatt-fagopplaering-plus-paabygging/. 

 

 

×