Personal- og organisasjonssenteret

Personal- og organisasjonssenteret er administrativt underlagt stabssjefen. Senteret ivaretar den overordnede personalforvaltningen og HMS-funksjonen, samt lønnsfunksjonen for Troms fylkeskommune. I senteret inngår også Troms fylkeskommunes interne bedriftshelsetjeneste (BHT).  

Senteret består av tre team:

  • Personalteamet
  • Lønnsteamet
  • HMS/BHT 
×