Elev- og lærlingombud

Fylkestinget i Troms har vedtatt at fylket skal ha et eget elev- og lærlingombud.

Elev- og lærlingombudet bidrar til at elever og lærlinger får god medvirkning og aktiv deltakelse i egen opplæring.
 
Elev- og lærlingombudet informerer om rettigheter, og kan hjelpe til i vanskelige saker.

Elev- og lærlingombudet er nedsatt av fylkestinget, og er derfor en uavhengig ressursperson som har taushetsplikt. Saker vil ikke bli tatt opp videre uten ditt samtykke.

 • Vet du ikke hvordan du skal gå frem for å få den hjelpen du trenger?
 • Har du spørsmål om rettigheter?
 • Trenger du råd, støtte eller veiledning?

Ta kontakt med elev- og lærlingombudet.

Hvem kan kontakte elev- og lærlingombudet?

 • Elever, foreldre og andre rundt eleven
 • Lærlinger og lærekandidater
 • Skoleledere og andre ansatte i skole og bedrift
 • Organisasjoner som ønsker innspill i arbeidet med å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø

Hva gjør elev- og lærlingombudet?

 • Snakker med deg om saken
 • Veileder og bistår i å løse utfordringer
 • Gir deg konkrete svar på rettigheter, muligheter og plikter
 • Bidrar til å styrke medvirkning i opplæringa
 • Arrangerer kurs og temakvelder i samarbeid med elevråd, foreldre, idrettslag etc.
 • Bidrar på kurs og veiledning av ansatte i skole og bedrift
 • Samarbeider med ulike organisasjoner, for eksempel Elevorganisasjonen, Ungdommens Fylkesråd, skolehelsetjeneste etc.
 • Tar opp større og prinsipielle saker med politikerne og administrasjonen

 
Hvor finner du elev- og lærlingombudet?

 • Kontoret på Fylkeshuset i Tromsø
 • Facebook, e-post, telefon etc
 • Skoler, bedrifter og kommuner i Troms fylke

 

 

×