Saksliste og referat

MØTER 2019

2019 SAKLISTE - DOKUMENTER REFERAT

NB!
21. november
(flyttet fra 5.des)

Møtetid 10.15 - ca 15.00 - Innkalling og dagsorden

Sak 1 - Salangen kommune - reguleringsplan Salangsverket I-område

Sak 2-4 Storfjord kommune - flere planer (Oteren, Skibotn kai/avløpsanlegg, samfunnsdelen)

Referat
7. november

NB utvidet møtetid kl. 10.15 - 15.45 - Innkalling og dagsorden

sak 1: Tromsø kommune - Kommunedelplan for overvann

Sak 2: Statens vegvesen/Tromsø - Rv. 862 Tverrforbindelsen og ny hovedveg mellom ny tunnel og flyplass

Sak 3:Målselv kommune - Detaljregulering Rosta – Lille Rostavatn

Referat
10. oktober

 UTGÅR - INGEN INNMELDTE SAKER

 
19.september

Innkalling - dagsorden

Sak 1: Ibestad kommune - Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032

Sak 2: Tromsø kommune - Kommuneplanens samfunnsdel 2020 - 2032

Referat
29. august

Innkalling - dagsorden

Sak 1: Tromsø kommune - kommunedelplan for sentrum

Sak 2: Karlsøy kommune - kommuneplanens arealdel

Referat
13. juni

Innkalling - dagsorden

Sak: Salangen og Lavangen kommuner: Kommuneplanens arealdel - samarbeid om utarbeidelse

Referat
16.mai

Innkalling - dagsorden

Sak 1: Kystplan Sør- og Midt-Troms - planforslag til offentlig ettersyn

Sak 2: Senja kommune - kommuneplanens samfunnsdel Senja 2020-2032

Referat
11.april

Innkalling - dagsorden

Sak 1: Balsfjord kommune - revisjon av kommuneplanens arealdel

Sak 2: Tromsø kommune - detaljregulering Arctic Village - Breivikeidet

Referat
7.mars

Møtet utgår - ingen innmeldte saker

 
7. februar

Sak 1: Skjervøy kommune - områderegulering for Skjervøy sentrum

Referat

17. januar

Innkalling - dagsorden

Sak 1: Tromsø kommune - Detaljregulering Stakkevollvegen

Sak 2: Lenvik kommune - Kommunedelplan for bynære områder

 

 

 

 

 

 

Referat

 

MØTER 2018

2018        SAKLISTE/DOKUMENTER                                                                                                                  REFERAT
29.nov

Innkalling - sakliste

Sak 1: Regional plan for Ullsfjordforbindelsen

Sak 2: Forslag til møteplan 2019

Referat
20.nov

Felles planforum Troms og Nordland - Statlig reguleringsplan - Nye Evenes Flystasjon

 
8.nov

Innkalling - sakliste

Sak 1 - Tromsø kommune - detaljregulering Olavsvern

Sak 2 - Karlsøy kommune - Kommuneplanens arealdel - planprogram

(Innmeldt sak fra Lenvik kommune - kommunedelplan for bynære områder - utsettes og kommer opp i et senere møte)

Referat
11.okt

 Innkalling - sakliste

Sak 1 - Kystplan Sør- og Midt-Troms - konsekvensutredning

Sak 2 - Nofima mfl. - forskningsprosjektet Coreplan - Kan økosystemtjenesteperspektivet bidra til bedre planlegging på kysten?

Referat
20.sept

 Innkalling - sakliste

Sak 1 - Tromsø kommune - Detaljregulering Alfheim stadion

 Referat
30. aug

Innkalling - sakliste

SAK 1 - Lenvik kommune - Detaljregulering Husøy hotell

SAK 2 - Balsfjord kommune - Detaljregulering Bergneset kai- og industriområde

 Referat
7.juni

Innkalling - sakliste

SAK 1 - Berg kommune - Kommuneplanens arealdel

SAK 2 - Målselv kommune - Områderegulering Andslimoen

 Referat
24.mai

Innkalling - sakliste

Sak 1 - Tromsø kommune - Områderegulering Nordbyen

 Referat
26.april

Innkalling - sakliste

Sak 1 - Lyngen kommune - Områderegulering - Lyngseidet sentrum

Sak 2 - Skjervøy kommune - Kommuneplanens samfunnsdel

 Referat
8.mars

Innkalling - dagsorden

Kystplan Sør- og Midt-Troms - runde II - revidering

Kåfjord kommune - kommunedelplan for folkehelse

Kåfjord kommune - områderegulering Djupvik

Sørreisa - områderegulering Sørreisa

 Referat
 15.feb

Innkalling - sakliste 

Sak 1: Balsfjord kommune - regulering Sletteng gård/Kjerkvika

Sak 2: Balsfjord kommune - regulering Fagerli gård

Sak 3: Endring av møtedato i april - fra 12. til 26. pga. reguleringsplankonferansen. 

 Referat
 11.jan

Innkalling - sakliste

Sak 1: Lenvik kommune - Klubben næringspark

Sak 2: Gratangen kommune - kommuneplanens arealdel

Sak 3: Dyrøy kommune - kommuneplanens arealdel

Utkast plankart:

 Referat

MØTER 2017


 
DATO SAKLIST/SAKSDOKUMENTER REFERAT
30.nov

Møteinnkalling - saksliste

Forslag til møteplan 2018

Sak 1     Nordreisa kommune - Detaljregulering Bergskogen hundekjørerarena

Sak 2     Nordreisa kommune - Detaljregulering Sørkjosen

Sak 3     Nordreisa kommune - Detaljregulering Storslett - under utarbeidelse

 

 Referat
9.nov

 Møteinnkalling - sakliste

Sak 1: Tromsø kommune - Plan 1875 – Detaljregulering for alpinanlegg i Håkøybotn, nedre del (Arctic Center) og plan 1879 – Detaljregulering for Finnheia Alpinlandsby

Notat til planforum

1875 - Forslag planbeskrivelse

1875 - Utkast plankart

1879 - Forslag planprogram

Sak 2: Tromsø kommune - Plan 1877 – Solstrandvegen handelshus (Pyramiden) og boligområde

Notat til planforum

Forstudier - masterplan

Presentasjon

 Referat

19.okt

Møteinnkalling - sakliste

Sak 1: Lenvik kommune: Kommunedelplan bynære områder

Oversiktsnotat - kart delområder

Forventningsnotat

Presentasjon

Sak 2:  Lenvik kommune: Klubben næringspark

Revidert planprogram

Forventningsnotat

Presentasjon

Lunsj

Sak 3: Statens vegvesen og Tromsø kommune: Tunnel og vegforbindelse Breivika - Langnes

Merknad fra Avinor

Forventningsnotat

Presentasjon

 Referat
28.sept

Møteinnkalling

Sak: Tranøy kommune - kommuneplanens arealdel

 Referat
14.sept

Felles Regionalt planforum Nordland og Troms  - Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn

Torsdag 14. september 2017, kl. 1130 – 1530    Sted:  Scandic hotell, Harstad. 

Møteinnkalling

Varslingsbrev

Forslag til planprogram 

 Referat
1.juni

Møteinnkalling

Sak 1: Berg kommune: Kommuneplanens arealdel, Områderegulering Senjahopen fiskerihavn og
Detaljregulering Senjahopen Nord, boligområde.

 

Sak 2: Skånland kommune, kommuneplanens samfunnsdel og kobling mot kommuneplanens arealdel

 

Sak 3: Lenvik kommune; områdereguleringsplan Gibostadbukta

 Referat
11.mai

Møteinnkalling

Sak: Bardu kommune - kommuneplanens arealdel

 Referat
20. april

Møteinnkalling

Sak 1: Harstad kommune – kommuneplanens samfunnsdel - planprogram

 

Sak 2: Dyrøy kommune - kommuneplanens arealdel

 Referat
23. mars

Møteinnkalling

Sak 1: Sørreisa kommune - Sørreisa sentrum - områderegulering

Sak 2: Storfjord kommune - detaljreguleringsplan for forskningsstasjon Eiscat 3D i Skibotn

Sak 3: Lyngen kommune - kommuneplanens samfunnsdel

 Referat
23.februar

Møteinnkalling

  1. Tranøy kommune – planer for stedene Vangsvik og Stonglandseidet
  2. Forsvarsbygg – reguleringsplan for Evenes flystasjon (berører Skånland og Evenes kommuner)
 Referat
2. februar

 Kl. 10.15- 11.50   SVV/Tromsø kommune: Reguleringsplan E8 Ramfjord

Notat til planforum

Kl. 12.20 – 14:00  Tromsø kommune:  Plan 1479 for Breivika havn, og plan 1841, Breivika havn, nord

Notat til planforum

 

 Referat
  Møteplan 2017  


MØTER 2016

DATO SAKLIST/SAKSDOKUMENTER REFERAT
10.november

 Møteinnkalling

 Lavangen kommune - masseuttak Spansdalen

 Referat
15. september

 Møteinnkalling

Sørreisa kommune - ny sentrumsskole 1-4 trinn - detaljregulering

Tromsø kommune - KDP Stakkevollvegen byutviklingsområde

 Referat
8.-9.september

HÅLOGALANDSVEGEN - Felles planforum Troms og Nordland

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/halogalandsvegen/ 

Referat
25.august

Møteinnkalling

Sak 1. Salangen kommune: Kommuneplan – arealdel og samfunnsdel, samt planstrategi 

 Referat
9. juni

Møteinnkalling

  1. Balsfjord kommune – Tamok fjellbygd. 
  2. Harstad kommune – Kommuneplanens arealdel

 

Referat
12.mai

Møteinnkalling

 

Statens vegvesen:

  1. Orientering om Breivikeidet bru
  2. Fylkesveg 91 Ullsfjordforbindelsen
  3. E6 Nordkjosbotn – Storfjord grense 
 Referat
14.april

Tromsø kommune - regulering Einerhagen

Tromsø kommune - planstrategi

Referat
10. mars

Møteinnkalling - saksliste

Sørreisa kommune - Reguleringsendring Nordstraumen

Sørreisa kommune - kommuneplan

Tromsø kommune - kommunedelplan Sommarøy, Hillesøy og Brensholmen

Referat
18. februar

Møteinnkalling - sakliste

Karlsøy kommune - kommuneplanens samfunnsdel/planstrategi

Statens Vegvesen - Områderegulering E6 Kvænangsfjellet (Nordreisa/Kvænangen)

Møteplan 2016 - forslag

Referat
×