Slektshistoriske kilder i Troms

Dette er en oversikt over kirkebøker, folketellinger og en del andre historiske kilder for Troms fylke, blant annet noe materiale fra sorenskriverembetene. Mikrofilmer, mikrofilmkort og trykte kilder finnes tilgjengelig ved Tromsø bibliotek og byarkiv/Troms fylkesbibliotek. Ved å klikke på lenken til det ønskede materialet, kommer man til Tromsø bibliotek og byarkiv/Troms fylkesbiblioteks katalog. Vi har også lagt lenker til Digitalarkivet og Registreringssentralen for historiske data (RHD), hvor det kan søkes i digitalt kildemateriale.  
I tillegg finnes en oversikt over bygdebøker, både slektsbøker og gårdshistorie, for de enkelte kommunene.
Se også Bokhylla.no for eventuelle digitale utgaver av disse.

Katalogen er organisert etter dagens kommunegrenser, med en beskrivelse av den enkelte kommune og eventuelle endringer i kommunegrenser. Det er lenket til andre sokn eller prestegjeld som er lagt til eller har ligget under kommunen, men som enten er skilt ut eller på annen måte har endret tilhørighet og/eller navn. Kommunebeskrivelsene er hentet fra Statsarkivet i Tromsø. 

Oversikten er utviklet for å gjøre det lettere for brukeren å se alt materialet som omhandler den enkelte kommune samlet.  

 

×