Distrikts- og regionalpolitiske midler - programkategori 13.50

Troms fylkeskommune forvalter midler på oppdrag fra kommunal og moderniseringsdepartementet under/gjennom programkategori 13.05 Distrikts- og regionalpolitiske virkemidler.

Målet for regional- og distriktspolitiske virkemidler er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet.

Rammen forvaltes i tråd med forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler som er gjeldene fra 1. juni 2018. Forskriftene omfatter følgende kapitler og poster:

  • 550, post 64 Inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn
  • 553, post 60 Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljø og tilgang til kompetanse
  • 553, post 65 Omstillingsprogram ved akutte endringer i arbeidsmarked
  • 550, post 62 Bedriftsrettede låne- og tilskuddsordninger i distriktene (forvaltes av Innovasjon Norge Arktis).

 

Fra KMD til Troms fylkeskommune - Oppdragsbrev 2019

Fra Troms fylkeskommune til Innovasjon Norge Arktis - Oppdragsbrev 2018

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler - Forskrift 

Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler - Retningslinjer

Nettside KMD - Nettside

Våre støtteordninger - Regionalforvaltning.no 

×