Fagdag - konsekvensutredninger 2018

Troms fylkeskommune arrangerte fagdag

Konsekvensutredning av reguleringsplan – når og hvordan?

 

  • Når skal reguleringsplaner behandles etter forskrift om konsekvensutredninger?
  • Hva bør en konsekvensutredning inneholde?
  • Hva er tilstrekkelig av kunnskapsgrunnlag?
  • Hva legger sektormyndighetene til grunn i sine vurderinger?
  • Hva er nytt innen regelverket?

 

Når:       1.februar 2018 kl. 1030-1530

Hvor:      Scandic Grand, Harstad 

Hvem:    Saksbehandlere for reguleringsplaner i kommunene i Troms

Pris:       Gratis kursdeltakelse, reise og eventuell overnatting dekkes ikke

 

 

 

 

 

 

 

 

×