Spillemidler til kulturarenaer

Fylkeskommunen fordeler årlig spillemidler til kulturarenaer. Midlene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearealer som gir rom for ulik kulturell virksomhet.

Tilskudd kan gis til kulturarenaer med regionale og/eller lokale funksjoner, grendehus, samfunnshus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur slik som bibliotek, bygg for museum, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst.

Midlene kan benyttes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturarenaer, men ikke til vedlikehold og drift.

Troms fylkeskommune har fastsatt egne retningslinjer for tilskuddsordningen basert på retningslinjer gitt av Kulturdepartementet. 

Både nye og gjentatte søknader skal fremmes elektronisk gjennom søknadsportalen idrettsanlegg.no

Det anbefales å ta kontakt med egen kommune for råd og veiledning.

×