Planer og strategier

Planleggingen på regionalt nivå skal stimulere den fysiske, miljømessige, helsemessige, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i en region. Planer og strategier for Troms ivaretar regionale interesser og angir politisk ønsket retning i utvikling av fylket.

Regional planmyndighet har ansvaret for og ledelsen av arbeidet med regional planstrategi, regionale planer og regional planbestemmelse. I tillegg utarbeides strategidokumenter på ulike felt. 

 

Strategier og utredninger

Næring:

 

Kultur:

 

Utdanning:

 

Samferdsel og miljø:

 

Samisk:

 

Klima og energi

 

Andre:

×