Har du det vanskelig?

Hvem skal hjelpe deg på din skole

  • Kontaktlæreren
  • Helsesøster
  • Rådgivere
  • Ressursteam

Spørsmål og svar om psykiske plager

Oversikt over gode hjelpetjenester

  • Informasjonskanal for ungdom om steder du kan henvende deg dersom du har det litt vanskelig:
  • Mobbeombudet i Troms. Mobbeombudet skal passe på at alle elever i videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø. Alle kan kontakte mobbeombudet, mobbeombudet har taushetsplikt.
  • Elev- og lærlingombud i Troms skal bidra til at elever og lærlinger får god medvirkning og aktiv deltakelse i egen opplæring, samt informerer om rettigheter og kan hjelpe til i vanskelige saker.
×