HMS-kurs

Alle HMS-kursene legges ut i kursportalen "KS Læring", så snart dato er satt. På KS Læring ligger også nettbaserte kurs, som Sykefraværskurs og Kurs for nye ansatte. I tillegg er også en del av (HMS grunnkurs 40-timers) nettbasert. 

Påmelding gjøres i kursportalen KS læring: bruk søkefunksjonen eller finn kurs i "Katalog", under "Troms fylkeskommune.

 

Følgende HMS-kurs tilbys på regulær basis:

Høst

- Sykefraværskurs (annen hvert år)

- HMS grunnkurs 40-timer (3 dagers kurs + oppgave og nettbasert del)

- Samtalen som lederverktøy

- Kurs for nye ledere i Troms fylkeskommune (påmelding til PO-sjef Tor Ødegård)

- Samling for HMS-koordinatorer og hovedverneombud i skolene

- Skrivebordsøvelse for skolene (påmelding til HMS-sjef)

- Pensjonskonferansen

 

Vår

- AKAN-kontaktsamling (rus- og avhengighetsforebyggende arbeid)

- Samling for HMS-koordinatorer og hovedverneombud i skolene

- Kjemikaliehåndtering/ECO online

- Psykisk helse i arbeidslivet

- Fagdag i beredskapsarbeid (skolene)

- Introduksjonskurs for nye verneombud (tilsvarer dag 1 av HMS gk 40-timers)

 

Spørsmål om kursene rettes til HMS-sjef. Spørsmål om KS læring rettes til Liv Føre.

 

×