Ressursside for det visuelle kunstfeltet

På nettsiden til Norske billedkunstnere finner du informasjon om 

Kunstnernes Personlige Økonomi, Forslag til avtaler om formidling av kunstverk og utstillingsavtale, medlemsskap i NBK, Kunstnerisk tilknyttet arbeid, Selvstendig næringsdrivende, Selvangivelse og regnskap, Toll og moms, Sosiale rettigheter ogandre praktiske råd.

Du vil finne en del nyttige tips og råd om forsikring, skatt, regnskapsføring, merverdiavgift for kunsthåndverkere, utstillingsvederlag, kunstavgift, honorarsats osv. på nettsiden til Norske kunsthåndverkere.

TIPS: Hvordan skrive en god søknad?

Kulturrådet - Tips til søkere

Norske kunstforeninger - Korleis skrive en god søknad?

Nordisk kulturfond - ABC til deg som søker prosjektstøtte  (dansk versjon | engelsk versjon)

EKD - Entreprenørskap i kunst og design - Hvordan skrive gode søknader

Støtteordninger for kunstfeltet

Prosjekt og annet

Norsk kulturfond

Arrangørstøtte - visuell kunst
Gjesteoppholdsstøtte for arenaer
Prosjektstøtte - visuell kunst
Rom for kunst
Fond for lyd og bilde prosjektstøtte
Utstillingsstøtte til kunstnere i etableringsfasen
Kunst og ny teknologi
Kunstløftet
Utstyrsstøtte til fellesverksteder
Driftstilskudd ( erstatter post 74)
Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling
Aspirantorninga

- - - - - - - - - -

Billedkunstnernes Vederlagsfonds - Prosjektstøtte

Bildende Kunstneres Hjelpefond 

Norsk Fotografisk Fond (Nofofo)

NKs prosjektstøtte til utvikling av fagområdet kunsthåndverk

Tromsø kommune - Større kunstformidlingstiltak | Diverse kunstformål

Stipend

Norsk kulturfond

Stipend for seniorkunstnere
Stipend for etablerte kunstnere
Statens utstillingsstipend
Arbeidsstipend
Arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnarar
Diversestipend
Diversestipend for nyutdannede kunstnere
Houen og Mohrs legat

- - - - - - - - - -

Arbeidsstipend for eldre kunstnere fra Kunsthåndverkernes fond

Fritt Ord

Kunst i offentlige rom - KORO

NKs stipend til fremme av teoretiske studier innen kunsthåndverk

Sametingets Kunstnerstipend: Arbeidsstipend, Arbeidsstipend for yngre, nyetablerte kunstnere, Reise- eller studiestipend, Vikarstipend, Etableringsstipend, Materialstipend

Troms fylkeskommunes arbeidsstipend for kunstnere (rullerende, billedkunst og kunsthåndverk i 2016)

Tromsø kommune: Kulturstipend for kunstnere og kulturarbeidere

UKS Reisestipend

Støtteordninger for kunstforeninger

Medlemsforeninger i Norske Kunstforeninger kan søke om støtte til frakt av kunst, utstyr til og oppgradering av utstillingslokaler og til prosjekter som utstillinger og andre arrangementer.

FRAKTSTØTTE – transport av kunst

PROSJEKTSTØTTE – prosjekter/utstillinger/seminarer/arrangementer

UTSTYRSTØTTE  – teknisk utstillingsutstyr og utbedring av utstillingslokale

Støtteordninger for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid

The Office for Contemporary Art Norway (OCA) - billedkunst

Norwegian Crafts - kunsthåndverk

Kulturrådet - EUs kulturprogram, EØS-midlene, Norsk-islandsk kultursamarbeid

Kulturkontakt Nord - Mobilitetsprogrammet og Kultur- och konstprogrammet

Nordisk kulturfond - Prosjektstøtte, OPSTART

BarentsKult - for norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere

Utenriksdepartementet - Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål

Finsk-norsk kulturinstitutt

Kulturnæring

Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

Dáhttu – satsing på samisk kulturnæring

Innovasjon Norge - Troms (Kulturnæringsprogrammet i Troms)

Annet

Kunstavgift 5%

Lov om kunstavgift pålegger alle som omsetter originaleksemplarer av kunstverk som malerier, kollasjer, tegninger, stikk, trykk, litografier, skulpturer, billedtepper, keramikk, glasskunst og fotografiske verk å innkreve og betale en avgift på 5 % i tillegg til salgssummen. Det skal også betales avgift på utsmykningsoppdrag, konkurranseutkast og bestillingsverk.

BONO - den norske opphavsrettsorganisasjonen på billedkunstområdet

 

×