Byene i Troms

Troms har tre byer, Tromsø, Harstad og Finnsnes. Tromsø er Nord-Norges største by, og blir kalt både Nordens Paris og Porten til Ishavet.

Tromsø

Med 73556 innbyggere (pr. 01.01. 2016) er byen blant landets fem største. Bakgrunnen til at byen blir kalt Nordens Paris må man helt tilbake til 1700‐tallet for å finne. Byens borgere tjente gode penger på Pomorhandelen med Russland og hadde sjøveis gode forbindelser med Europa. De som besøkte byen så at de fine damene var kledd i siste mote fra Paris. Også språket var preget av lånte ord og utrykk fra kontinentet. Tromsø er kjent for sitt glade og pulserende uteliv. Byen blir også kalt "Porten til Ishavet", dette fordi byen har vært base for utallige ekspedisjoner til Ishavet og de arktiske områdene. Tromsø er et naturlig sentrum for Nord‐Norge og innbyggerne er derfor i stor grad ansatt innenfor offentlige tjenester og servicenæringa. Mer informasjon på Tromsø kommunes egen hjemmeside: www.tromso.kommune.no

Harstad

Harstad ligger på Norges største øy helt sør i fylket. Byen er forholdsvis ung og vokste fram rundt århundreskiftet bl.a. pga. rikt sildefiske. Harstad har 24729 innbyggere (1. januar 2016). Byen har senere fått status som kulturbyen i nord, blant annet på grunn av de årlige Festspillene i Nord‐Norge. Byen har et flott kulturhus med hele 1000 sitteplasser. Flere av de store oljeselskapene har kontor her, noe som også gjør byen til "oljebyen" i nord. Mer informasjon på Harstad kommunes egen hjemmeside: www.harstad.kommune.no

Finnsnes

Finnsnes fikk bystatus 1. januar 2000, og er nå den yngste byen i fylket. Finnsnes danner et naturlig senter i Midt‐Troms, og kaller seg ofte "porten til Senja" der den ligger inntil brohodet til eventyrøya i Troms. Finnsnes (Lenvik kommune) har 11646 innbyggere (1. januar 2016). Mer informasjon på Lenvik kommunes egen hjemmeside: http://www.lenvik.kommune.no/

×