Vurderingsrettledninger

Hvis du vil vite hvordan din prestasjon blir vurdert under eksamen, kan du lese mer om dette ved å følge den eller de lenkene som er relevant for deg.

Utdanningsdirektoratet har også publisert eksamensveiledninger for skriftlige sentralt gitte eksamener.


SPESIELLE VURDERINGSRETTLEDNINGER FOR BRØNNFAG

 

×