Organisering av skoleskyss

Troms fylkestrafikk har ansvaret for organisering av skoleskyssen. Organiseringen starter når fylkeskommunen har oversendt lister med elever som har fått innvilget skyss til Troms fylkestrafikk (TFT).

Med organisering menes:

  • Planlegging av skyss, f.eks.planlegge bussruter og dimensjonere kapasitet.
  • Gjennomføring av skyssopplegg, f.eks. gi ruteopplegg til transportør, utstede busskort, informasjon om rutetilbud m.m.
  • Økonomisk oppgjør for skyssen, f.eks. inngå transportkontrakter og refundere utgifter for skyssoppdraget. Refusjon til elever som har besørget skyssen selv etter avtale (egentransport/skyssgodtgjørelse).

Elever med ordinær avstandsskyss

Hovedregelen er at skoleelever reiser med ordinære bussruter. I noen tilfeller settes det opp egne skolebusser.
Elevene har rett til skyss ved skolens ordinære start- og sluttider. Det betyr at det ikke settes opp ekstra skyss ifbm. SFO, sen skolestart eller tidleg skoleslutt.

Dersom det ikke går buss, er Troms fylkestrafikk ansvarlig for å sette opp annen skyss med drosje e.l. eller gi godtgjørelse for at eleven besørger skyssen selv.

Det går ingen buss der jeg bor

Dersom det ikke er offentlig transport tilgjengelig, kan Troms fylkestrafikk innvilge egentransport, dvs. at eleven besørger transporten selv. Som oftest er det foreldre som transporterer mot en fast godtgjørelse (pr. 01.05.2015 kr. 2,50 pr. km). Elever som foretar slik skyss uten forhåndsgodkjenning fra TFT, vil ikke motta godtgjørelse for utført skyss.

Elever med tilrettelagt transport pga. skade, sykdom eller funksjonshemming

Slik transport er som oftest med drosje, men enkelte tar også buss. I noen tilfeller kan det etter avtale aksepteres at egen spesialbil benyttes.

Særlig farlig eller vanskelig skolevei

Elever som får innvilget skyss pga. særlig farlig eller vanskelig skolevei får sin skyss organisert med buss eller drosje. Den som har fattet vedtaket ordner normalt også transporten. All skyss med fylkeskommunalt vedtak organiseres av Troms fylkestrafikk.


Mer informasjon om det offentlige rutetilbudet med buss, båt og ferge kan du lese på Troms fylkestrafikks nettsider tromskortet.no.

Rutetider får du også her:

  • Søk i reiseplanleggeren.
  • Last ned ruteappen Troms Reise hos App Store (iPhone) eller Google Play (Android)
  • Tlf: 177
×