Er du som ansatt bekymret for en elev?

Hvem skal hjelpe deg på din skole

Ressursteamet og/eller nærværsteamet, skolens ledelse og skolehelsetjenesten.

I samarbeid med disse kan det være aktuelt å kontakte;

  • Kommunal psykiatritjeneste
  • Spesialisthelsetjeneste (BUP)
  • Oppfølgingstjeneste
  • Barnevernstjeneste
  • PPT

 Ved akutte situasjoner: Ring elevens fastlege eller legevakt.

Hva kan du gjøre:

Mobbeombudet i Troms

  • Mobbeombudet skal passe på at alle elever i videregående opplæring har et godt psykososialt læringsmiljø. Alle kan kontakte mobbeombudet, mobbeombudet har taushetsplikt.
×