Film

Filmsatsing i Troms fylkeskommune ved kulturetaten:

  • Filmformidling til barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken
  • Talentfilmsatsing for ungdom gjennom finansiering av Troms fylkeskommunes talentfilmfond og årlige tilskudd til Nordisk Ung Filmfestival - NUFF, begge i regi av Filmveksthuset Tvibit
  • Driftstilskudd til Nordnorsk filmsenter AS gjennom Den nordnorske kulturavtalen
  • Driftstilskudd Filmfond Nord AS. Regionale matchingsmidler til filmfondet, sammen med Finnmark og Nordland fylkeskommuner i tillegg til Kulturnæringsstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge.
  • Festivaltilskudd til Tromsø internasjonale filmfestival - TIFF, herunder Film fra Nord-programmet, Stumfilmdager og TIFF jr. 
  • Driftstilskudd til Verdensteateret - Cinemateket i Tromsø 
  • Årlig samarbeid med TIFF om, og økonomisk tilskudd til, filmpolitisk åpningskonferanse

Foto: Verdensteatret Cinematek
Foto: Verdensteatret - Cinemateket i Tromsø

Næringsrettet filmsatsing i Troms fylkeskommune ved næringsetaten:

  • FilmCamp er et ressurs- og et produksjonssenter for film- og TV-produksjon og skal bidra til den filmfaglige utviklingen i Troms. FilmCamp AS er eid av fylkeskommunen og en rekke kommuner i regionen, og er det viktigste verktøyet for bransjeutvikling innenfor filmnæring og tilhørende næringer. Troms fylkeskommune bidrar i denne sammenheng med tilskuddsmidler til FilmCamp AS
  • TIFF er landets største og viktigste filmfestival, og en betydelig formidlings- og bransjearena for film. Troms fylkeskommune har gjennom en egen avtale, bidratt som partner for TIFF, herunder tilskudd og samarbeid knyttet til konkrete aktiviteter
  • Filmveksthuset Tvibit, Tromsø kommune, er en sentral aktør i Nord-Norge for utvikling knyttet til rekruttering og talentarbeid. Troms fylkeskommune bidrar med tilskuddsmidler til utvikling av Filmveksthus-modellen
×