Fylkesvegtunneler i Troms

Landskapet i Norge og spesielt langs kysten inneholder høye fjell og dype daler. Det gir utfordringer med framkommelighet, vegplanlegging og skredproblemer. Mange slike problemer løses ved å bygge tunneler som sikrer kortere kjøretid og sikkerhet langs veien. I tillegg vil det selvsagt også gi lenge etterlengtet forbindelse for øyer som lenge har hatt fergeforbindelse.

I Troms er det 36 fylkesvegtunneler:

VEG

NR

TUNNEL

KOMMUNE

LENGDE

Fv

15

Liantunnelen

Harstad

1.774

Fv

15

Toppentunnelen

Harstad

3.986

Fv

58

Sørskaret tunnel

Tromsø

770

Fv 86

Hamntunnelen

Berg

27
Fv 86 Ballesvikskaret tunnel Torsken 850

Fv

211

Bjørgatunnelen

Dyrøy

1.180

Fv

232

Kaperskaret tunnel

Torsken

630

Fv

232

Sifjordura

Torsken

1.517

Fv

232

Grunnfarnestunnelen

Torsken

570

Fv

243

Sifjordskaret

Tranøy

900

Fv

252

Breitindtunnelen

Berg

920

Fv

252

Svartholla

Berg

310

Fv

252

Svartholla rasoverbygning

Berg

125

Fv

252

Bratthesten

Berg

305

Fv

253

Steinfjordtunnelen

Berg

1.265

Fv

275

Fjordgårdtunnelen

Lenvik

2.284

Fv

275

Fjordgård rørtunnel

Lenvik

171

Fv

275

Ørnfjordtunnelen

Lenvik

870

Fv

277

Fjellsenden tunnel

Lenvik

765

Fv

277

Riventunnelen

Lenvik

935

Fv

294

Isbergantunnelen

Tromsø

595

Fv

347

Langfjord rasoverbygning

Skjervøy

780

Fv

825

Grovfjordtunnelen

Skånland

253

Fv

864

Geitskartunnelen

Berg

2.147

Fv

848

Svarthammertunnelen

Ibestad

113

Fv

848

Ibestadtunnelen

Ibestad

3.396

Fv

858 Ryatunnelen Tromsø 2.675

Fv

862

Breivikatunnelen

Tromsø

2.634

Fv

862

Sentrumstangenten

Tromsø

1.628

Fv

862

Langnestunnelen

Tromsø

1.710

Fv

862

Oterviktunnelen

Tromsø

607

Fv

862

Skalandtunnelen

Berg

1.900

Fv

863

Kvalsundtunnelen

Tromsø

1.650

Fv

866

Maursundtunnelen

Nordreisa/Skjervøy

2.122

Fv

866

Kågentunnelen

Skjervøy

1.737

Fv

868

Pollfjelltunnelen

Lyngen

3.230

×