Eksamensoppgaver

Tidligere gitte eksamensoppgaver kan være nyttig å se på i eksamensforberedelsen. 

Sentralt gitt skriftlige oppgaver finner du på  Utdanningsdirektoratets nettsider. (Oppgaver markert med hengelås er på grunn av beskyttelse av materiale med opphavsrett, passordbeskyttet. Kontakt i så fall eksamensskolen eller utdanningetaten.) Hvis du lurer på hvordan din eksamensbesvarelse ved sentralt gitt eksamen blir vurdert, kan du lese mer om dette på samme nettsted.

Skriftlig lokalt gitte oppgaver kan du laste ned fra Vigo IKS' nettsted http://www.vigoiks.no/.

Eksamensoppgaver fra lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk og praktisk eksamen publiseres ikke.

 

 

×