Den kulturelle skolesekken

Nasjonal satsing på kunst og kultur til alle elever

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge, fra 1. til 13.trinn, får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

  • scenekunst
  • visuell kunst
  • musikk
  • film
  • litteratur
  • kulturarv

Troms fylkeskommune er ansvarlig for koordineringen regionalt. I tillegg til de nasjonale målene som er beskrevet i St.mld.nr. 8 (2007-2008) Kulturell skulesekk for framtida, er det formulert egen målsetning for Troms. Den kulturelle skolesekken i Troms skal:

  • ivareta hensynet til regional identitet

  • sikre tilgang på samiske kunst- og kulturuttrykk

  • vektlegge mangfold knyttet til nordområdene

For å se programmet www.kulturitroms.no

×