Trykkeriet

Trykkeriet betjener fylkeskommunens behov for trykkeritjenester både på fylkeshuset og de andre eksterne institusjonene i fylket. Det er også trykkeriet som behandler ekstern post på fylkeshuset. Ekstern post kommer 3 ganger om dagen. Brevpost og aviser blir levert før kl 08:00. Pakkepost og annet kommer  ca kl 12:00 og 13:30. Utgående post går 1 gang om dagen, ca kl 15:30 (sommer kl 14:30). På trykkeriet er det også rekvisitautlevering og varemottak.  

I de siste 2 - 3 årene er det investert i nye avanserte maskiner så det er mulig å få trykkket nesten hva det måtte være av trykksaker. Det er bare å be om tilbud.

Leder for trykkeriet er Halgeir Pettersen.

×