Offentlige tannklinikker

Den offentlige tannhelsetjenesten er organisert i fire distrikter; Nord-Troms, Tromsø, Midt-Troms og Harstad. Hvert distrikt ledes av en overtannlege. I tillegg administrerer Troms fylkeskommune driften av Universitetstannklinikken og Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN), lokalisert i Tannbygget ved UiT og UNN.

Tannhelsetjenesten drifter i dag til sammen 28 fast betjente klinikker, i tillegg har vi to behandlingskontor ved sykehusene i Harstad og Tromsø. Den offentlige tannhelsetjenesten driver også en dag i uken en klinikk i fengselet. Det er inngått avtale med Troms tannlegeforening om tannlegevakt i Tromsø, Harstad og Midt-Troms, og denne betjenes av både offentlige og private tannleger.

Spesialisttjenesten med syv forskjellige spesialområder er organisert i Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN). Et åttende spesialist område, klinisk odontologi, er under oppbygging. Etablering av nytt spesialist området er et nasjonal oppdrag som har gått til det odontologiske miljøet i Tromsø. I tillegg bygges det opp kompetanse på felt som odontofobi (tannlegeskrekk) og sykehustannpleie.

Universitetstannklinikken har ansvar for tannlege- og tannpleierstudentenes kliniske trening.

Tannhelsetjenesten sysselsetter i underkant av 300 ansatte og forvaltet i 2018 et nettobudsjett på 125,6 mill. kroner.

×