Kommunene i Troms

KOMMUNENE OG REGIONRÅDENE I TROMS

TROMS FYLKE BESTÅR AV 24 KOMMUNER:

 

REGIONRÅDENE I TROMS:

Benevnelsen regionråd brukes i Norge om interkommunale politiske samarbeidsorganer mellom nabokommuner i et distrikt eller avgrenset geografisk område, som er formalisert og i operativ funksjon, med egne vedtekter eller samarbeidsavtaler om et bredt arbeidsfelt. Kommunene i Troms har organisert seg i fire regionråd:

×