Bussvettregler

Hvis alle elever følger punktene nedenfor, vil skolereisen bli en fin opplevelse for alle.

Bussvettreglene

  • Gi tydelig signal til bussen for å vise at du vil være med.
  • Stå i ro til bussen stopper og gå rolig inn i bussen uten å trenge deg fram.
  • Vis alltid skolekortet til sjåføren og les kortet av på den elektroniske billettmaskinen.
  • Finn en ledig plass. Elever med skyssrett skal normalt ha sitteplass.Sikkerhetsbelte skal alltid brukes om slike finnes. Sitt rolig i setet.
  • La de som har størst behov få sitte, dvs. de minste, eldre og funksjonshemmede.Om du må stå, sørg for å holde deg fast.
  • Plasser skolesekken på fanget slik at den ikke er i veien for andre. Vær høflig og ta hensyn til andre passasjerer.
  • Bruk søppelboksen til papir og søppel. Gjør ditt for at bussen skal være et trivelig oppholdssted.
  • Ikke forstyrr føreren underveis.
  • Sitt i ro til bussen har stoppet og gå rolig ut.Vent til bussen har kjørt før du går over vegen.
×