Lønn og personal

Personal- og organisasjonssenteret (PO-senteret) er delt inn i 3 team:

PO-senteret skal levere tjenester av høy kvalitet innen HR-området. Vi skal arbeide sammen med ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte for å skape gode prosesser og resultater.  Slik skal vi bidra til at Troms fylkeskommune oppleves som en attraktiv arbeidsplass.

Oppslagsverk på lønns- og personalområdet (se snarveier til høyre):

  • KF personal er vårt generelle personalbibliotek.
    Kjernen i KF Personal er avtaleverket i det kommunale tariffområdet med lov- og forskriftsverket for personalområdet. Rundt dette er det bygd opp en omfattende samling kommentar- og veiledningsmateriale fra Kommunenes Sentralforbund (KS).
  • Personalhåndbok TFK: Inneholder konkretiseringer eller spesielle forhold for Troms fylkeskommune.

 

 

×