Bredbåndsutbygging

Fylkeskommunene har fra 2018 behandlet og prioritert søknader fra kommunene om støtte til bredbåndsutbygging over Statsbudsjettets Kap. 1380, Post 71 Bredbånd i regi av Samferdselsdepartementet / Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Kommunene i Troms er orientert om Nkom-ordning 2019 med tilhørende prosesskrav i informasjonsbrev fra Troms fylkeskommune av 25.03.2019, vår ref. 19/3762-3.

Vilkår for støtte over Nkom-ordningen 2019:

  • Bare kommuner kan søke om støtte og prosjektene må være i tråd med tilskuddsmodellen
  • Prosjekter som støttes må bidra til et tilbud om bredbånd med en nedlastningshastighet på minimum 30 Mbit/s (NGA) og alle i prosjektområdet skal få tilbud.
  • Minst 80 % av midlene som er avsatt til det enkelte fylket skal bidra til å sikre bredbåndstilbud i områder hvor husstandene ikke har bredbåndstilbud på minimum 10 Mbit/s ned eller har tilbud om bredbånd i intervallet 10-30 Mbit/s basert kun på Telenors kobbernett (xDSL) i dag.
  • Rammen for Troms er i 2019 kr er 9,84 mill. kr

Fylkeskommunen kan innvilge støtte til prosjekt som får støtte over Nkom-ordningen.

For eventuelle søknader om støtte til bredbåndsutbygging fra Troms fylkeskommune så vises til "Prinsipper for behandling av bredbåndssøknader - høyhastighets bredbåndsnett i hele Troms" klikk behandlet av fylkesrådet i sak 146/12, klikk her, og fylkeskommunale vedtak om støtte til bredbåndsutbygging i Troms senere år.  Søknader om fylkeskommunal støtte skjer over ordningen «Fylkeskommunalt regionalt nærings- og utviklingsfond (FRNU)» på http://www.regionalforvaltning.no/. Gruppeunntaket for bredbåndsutbygging vil ligge til grunn for eventuell støtte.

×