Bruk av egen datamaskin under eksamen

Privatister som ønsker å benytte datamaskin under skriftlig eksamen, må selv medbringe bærbar PC/Mac og minnepenn for utskrift eller opplasting i PGS*. De som tar eksamen ved Heggen vgs, kan få låne PC av skolen så lenge de har ledige maskiner. Kontakt skolen om dette. Nettbrett fungerer IKKE.

MØT OPP I GOD TID dersom du har tenkt å bruke noen av nettressursene som finnes i listen på nettsiden om hjelpemidlerOppkobling til disse nettressursene skal skje via det trådløse nettverket som er i eksamenslokalet. Last ned veiledningen for hvordan du kobler deg på det trådløse nettverket, på forhånd og sett deg inn i hvordan dette skal gjøres.

Det er ikke tillatt å koble seg opp via andre nett. Om du har mobilt bredbånd (f.eks. datatvilling) i maskinen din, bør du fjerne denne før du møter til eksamen. Aktivering av mobilt bredbånd regnes som forsøk på juks, selv om dette skjer ufrivillig/automatisk.

Ved gjennomføring av prøver og eksamener med PGS er det krav til nettleser. Du finner nærmere informasjon på Utdanningsdirektoratets nettside https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/IP-adresser-prover/.

Skjermoppløsningen må være satt til minimum 1024 x 768 punkter, og det anbefales ikke kombinasjonen Windows 8 og Internet Explorer 10, da den kan føre til problemer ved gjennomføring.

Før eksamen starter, må du underskrive en ærlighetserklæring der du gir samtykke til inspeksjon av datamaskin med innhold. Kommunikasjon og bruk av Internett er IKKE tillatt. Dette gjelder også bruk av mobiltelefon og smartklokke osv. som må leveres inn før eksamen starter. De nettressursene som listet opp på nettsiden hjelpemidler har du likevel lov til å bruke. 

Det er ikke tillatt å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag.

Bruk av egen datamaskin regnes ikke som hjelpemiddel, med unntak av i todelt eksamen som f.eks. matematikk, der det ikke er tillatt å bruke datamaskin under del 1.

Fra og med våren 2015 er det innført krav om bruk av digitale verktøy under eksamen i matematikk. Les mer om dette på Matematikksenterets nettside.

Det er en fordel for oss om du vil bruke vår dokumentmal når du skriver eksamensbesvarelsen. Kontroller på forhånd at din datamaskin har støtte for redigering av ODT-filer (Open Document Text).

 

Nettbaserte hjelpemidler

Fra og med våren 2017 er det obligatorisk for skoleeier å legge til rette for nettbaserte hjelpemidler under sentralt gitt eksamen. Se avsnittet Bruk av hjelpemidler.

 


* PGS er et elektronisk datasystem for gjennomføring av nasjonale prøver og eksamener. Til privatister benytter vi kun opplasting av besvarelser (i stedet for å sende dem i posten).

 

×