Kystsel

Fiskeri- og kystdepartementet har delegert myndighet til fylkeskommunene til å fatte vedtak om behandling av søknader om fellingstillatelse for sel langs norskekysten.

 

Epost med utfylt søknad/fangstskjema sendes til: postmottak@tromsfylke.no 

 

NB! Ved digital utfylling av fangstskjema må PDF-fila først lastes ned til egen datamaskin før det fylles ut, lagres og sendes oss.

 

Søknader om fellingstillatelse for neste jaktsesong som mottas før jul blir tidligst behandlet rett over nyttår. Vi sender ikke foreløpig svar.

 


Aktuell informasjon og forskrifter om kystseljakt:

×