Retningslinjer for eksamen i videregående opplæring i Troms fylke.

Retningslinjer for eksamen

Nye retningslinjer for eksamen  i videregående opplæring i Troms fylke gjelder fra og med våren 2017. Retningslinjene gjelder både for elever og for privatister.

Rammeverk

I retningslinjene for eksamen, henvises det til rammeverk for eksamen. De første rammeverkene er nå tilgjengelig på egen nettside. Disse er gyldig fra og med våren 2018.

Trekkfag

Offentliggjøring av trekkfag skjer 48 timer før eksamen. Informasjon om dette gis av den enkelte skole.

Tilgjengelige nettressurser

I retningslinjene for eksamen, finnes det en liste over nettressurser som vil være tilgjengelig under eksamen.

Vær oppmerksom på følgende:
Om en nettside blir utilgjengelig under eksamen, vil dette ikke bli regnet som formell feil. Vår anbefaling er derfor at du laster ned på datamaskinen din, alt det du tror du vil trenge på eksamensdagen.

Åpent Internett i utvalgte fag

I følgende fag vil Internett være åpent fra og med våren 2018:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2

Likevel vil det ikke være tillatt å kommunisere.

Les mer om dette på Utdanningsdirektoratets nettside

×