Drift og utbygging

Drift og utbygging

Drift og utbygging ledes av fylkesbyggesjef Kristina Bratrein. Drift og utbygging består av fire avdelinger; bygg og eiendom, arkiv, sekretariat for fylkesrådet og sentralbordet.

Bygg- og eiendom

Bygg- og eiendom har ansvaret for planlegging og prosjektledelse for all  fylkeskommunal byggevirksomhet.

Arkiv

De viktigste daglige oppgavene er for arkiv er postmottak, registrering i journal, arkivering og brukerstøtte for fylkeskommunens saksbehandlere.

Fylkesrådets sekretariat

Fylkesrådets sekretariat utfører sekretærfunksjon for fylkesråd og fylkesting, og bistår under møtene/samlingene.

Sentralbordet

Sentralbordet i fylkeshuset utfører telefon- og resepsjonsoppgaver, som besøkskontroll og møteromsbestillinger.

×