Folkemusikk Nord

Folkemusikk Nord ble en del av Kultur i Troms / Troms fylkeskommune 1. januar 2011. Endelig har Nord-Norge fått etablert sitt kompetansesenter for folkemusikk og folkedans, etter mange år i en omskiftende og uviss prosjektverden. Folkemusikk Nord er lokalisert i Målselv.

En samorganisering av Kultur i Troms sin folkemusikksatsing og Folkemusikk Nord i Målselv, gir en slagkraftig avdeling for folkemusikk og folkedans i Troms og resten av landsdelen. Målet er å bidra til å utvikle nye og eksisterende arrangører, møtesteder, artister, bransje, og talenter innenfor sjangeren. Samtidig er det viktig å sikre en positiv framtid for festivalen Kalottspel, som de siste tiårene har vært den viktigste utviklingsaktøren innen sjangeren i landsdelen.

Les mer: www.kulturitroms.no 

×