Verneombud

Oversikt over verneombud i Troms fylkeskommune

Vennligst hjelp oss å holde oversikten ajour ved å sende endringer til HMS-sjef Kristin Ytreberg eller fylkeshovedverneombud Kristen Fosli

Fylkeshovedverneombud: Kristen Fosli

Hovedverneombud VGS

Skole

Hovedverneombud

Ishavsbyen vgs skolested Breivika Jan Christer Sannes
Ishavsbyen vgs skolested Rambergan

Hedda Skyum

SMI-skolen Arnt-Ivar Alapnes
Nordkjosbotn videregående skole Rune Kanstad
Tromsdalen videregående skole Catalina Vintilescu
Nord-Troms vgs Hilde Bø
Breivang vg. skole Thomas Tøllefsen
   
Kongsbakken videregående skole Geir Karbøl
Kvaløya videregående skole Hans Martin Pedersen
Senja vg. skole

Hans-Arne Bjørglund (Gibostad)
Crystal Ayer Nergård (F.botn)

StangnesRå videregående skole

Yvonne Hansen (skolested Stangnes)

Ketil Lian (skolested Rå)

Bardufoss Høgtun videregående skole Jørn Harald Fossbakk
Sjøvegan videregående skole Karin Solberg
Heggen videregående skole Geir Johansen

TANNHELSE

Hovedverneombud tannhelse: Renate Tangedal Nitter

Tannhelsedistrikt Verneombud
Tannhelseetaten i Troms Sissel Lyngsmark Båtnes
Harstad Tannhelsedistrikt Inger Åse Valle
Midt Troms Tannhelsedistrikt Gisa Peterhof
Nord-Troms Tannhelsedistrikt Silje Kristin Hansen
Tromsø Tannhelsedistrikt Gro Hauglid
TKNN Breivika Erik Haro
Universitetstannklinikken Erik Haro (delt TkNN og UTK)

SENTRALADMINISTRASJONEN

Hovedverneombud Sentraladministrasjonen: Liv Cecilie Evenstad

Vara hovedverneombud: Line Mervi Jacobsen

Etat Verneombud
Kulturetaten Kathrine With Eielsen
Ragnhild Myrstad (vara)
Næringsetaten Matthias Zielke
Line Mervi Jacobsen (vara)
Utdanningsetaten

Rita Simonsen
Trygve Troli (vara)

PPT/OT Sør-Troms

Marie Isaksen 

PPT/OT Midt-Troms

Hermod Hansen

PPT/OT Tromsø

Jorunn Edvardsen 

Karriere Troms

Anne Godelive Charite Uwase

Stabssjefen Julia Seljeseth
Drift og utbyggingssenteret Line Samuelsen
Arkivavdelingen Bjørn Figenschou
IT-senteret

Morten Skoglund

Audun Igesund (vara)

Personal- og organisasjonssenteret Lillian Sebulonsen
Økonomisenteret Arthur Isaksen
Samferdsels- og miljøetaten

Liv-Cecilie Evenstad
Kjetil  Larsen (vara)

Maiken Pedersen (TFT)

Erling Svegre (vara TFT)

Kultur i Troms Mona Aas Johansen
×