Nordnorsk kunstmuseum

Nordnorsk Kunstmuseum ble stiftet i 1985. Museet er en knutepunktinstitusjon og et regionmuseum med overordnet ansvar for alle de tre nordligste fylkene, samt Svalbard. I museets bygning i Tromsø vises til enhver tid forskjellige temporære utstillinger av både historisk og samtidig kunst, samt en fast samling med kunst fra ca. 1800 og frem til i dag. Nordnorsk Kunstmuseum har et særskilt ansvar for å trekke frem kunst med tilknytning til den nordnorske landsdelen gjennom utstillingsvirksomhet og samling, men arbeider også for å bringe kunst på nasjonalt og internasjonalt nivå til publikum i Tromsø og i landsdelen.

Nordnorsk Kunstmuseum og Troms fylkeskommune har en samarbeidsavtale som innebærer at museet fungerer som rådgiver for fylkeskommunen ved innkjøp og utsmykninger, og har ansvar for den kunstfaglige forvaltningen av samlingen.

×