Kunst Forvaltning

Forvaltning av kunst i Troms fylkeskommunes eie

Troms fylkeskommune har i dag nesten 1200 kunstverk i sitt eie, spredt over hele fylket

Verkene omfatter både utsmykninger, utendørs skulpturer og andre kunstverk som malerier og trykk. Samlingen har blitt bygget opp gjennom de siste 50 årene, men med hovedvekt på de siste 25.

God forvaltning dreier seg også om varslingsrutiner til rette instans fra institusjoner hvor kunsten befinner seg:

Nordnorsk kunstmuseum administrerer på vegne av fylkeskommunen en database over kunstverk i fylkeskommunens eie. Museet har fotografert alle verkene, og
registrerer hvor de befinner seg til enhver tid.

For å holde databasen oppdatert, er det svært viktig at de enkelte institusjonene informerer om eventuelle flytting av kunstverkene.

Ved ny plassering, skal institusjonene oppgi:
- Hvilken institusjon det gjelder
- Inventarnummer på kunstverket, det står på baksiden (TFK og fire tall)
- Nummer på kontor/sted kunstverket flyttes fra
- Nummer på kontor/sted kunstverket flyttes til.

Kontaktperson ved Kulturetaten i Troms:
Jasmina Bosnjak     Tlf. 777 88 299

×