Ansatte i fylkesbiblioteket:

Marit Andersen Somby
Rådgiver bibliotek
Ansvar for prosjektet Bokåret 2019 og Lederutviklingsprogrammet. Oppfølging av Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028. Kontaktperson for de regionale samarbeidene i Midt-Troms og Sør-Troms. Biblioteklokaler.
Telefon: 77 78 80 24
E-post: marit.andersen.somby@tromsfylke.no

Linda M. Tindholm
Rådgiver bibliotek
Ansvar for bibliotekenes felleskampanjer. Koordinerin av Lesekampanjene Les for svingende og Sommerles og for IBBY. Felles nettsideløsning for folkebibliotekene og fylkesbibliotekets nettsider. Ansvar for arrangementer. Administrative oppgaver i forbindelse med økonomi, faktura og reise. Kolsruds legat.
Telefon: 77 78 82 15
E-post: linda.m.tindholm@tromsfylke.no

Aud Tåga
Rådgiver bibliotek
Leder prosjektet Folkebibliotek som kunnskapsaktør (01.05.18 – 30.04.21). Samarbeid folkebibliotek og universitetsbiblioteket UiT og studiesentra.  Nordnorsk litteraturstrategi. Styringsgruppe for fribyforfatter i Tromsø.  Svarer på spørsmål om skolebibliotek og samarbeid skole- og folkebibliotek.
Telefon: 77 78 82 23
E-post: aud.taga@tromsfylke.no

Trine Mellem
Rådgiver bibliotek
Ansvar for nettsider for folkebibliotekene, teamleder litteratur i DKS, Leser søker bok, leseombud, Mikromarc, skolebibliotek i videregående skole, BookBites og digital kompetanse. Nyhetsbrev.
Telefon: 77 78 82 05
E-post: trine.mellem@tromsfylke.no

Tanmayo Olsen
Rådgiverbibliotek/leder fjernlånsavdelinga. Arbeidssted Tromsø bibliotek
Fjernlån, e-lån, digitale ressurser, samlingsutvikling og digital kompetanse. Prosjektmedarbeider Folkebibliotek som kunnskapsaktør (2018-2021). Statistikk.
Telefon: 922 35 162
E-post: tanmayo.olsen@tromsfylke.no

Marianne Finøen
Konsulent fjernlån. Arbeidssted Tromsø bibliotek
Fjernlån, nettsidene Slektshistoriske kilder i Troms og Folkebibliotek i Troms (adresseliste).
Telefon: 902 31 384
E-post: marianne.finoen@tromsfylke.no

Edel Olsen
Rådgiver bibliotek. Arbeidssted Senter for nordlige folk, Manndalen Kåfjord
Samisk bibliotektjeneste og samisk litteratur.  Nyhetsbloggen og nyhetsbrevet. Nye samiske utgivelser.  Samarbeid med Sametingets bibliotek.
Telefon: 77 78 73 89 
Epost: edel.olsen@tromsfylke.no