Musikk

Fylkeskommunen har som mål å formidle levende musikk av høy kvalitet til barn, unge og voksne i hele fylket gjennom satsing på landsdelsmusikerordningen, Folkemusikk Nord og Rytmisk kompetansenettverk.

 

×