Reguleringsplankonferansen 2016

HVORDAN PLANLEGGE FOR GODE BOOMRÅDER I TRÅD MED NASJONALE FØRINGER?

HVILKE MULIGHETER OG BEGRENSNINGER FØLGER OMRÅDEREGULERING?

 

Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×