Fagskolen

Elever i læringssituasjon

Fagskoleutdanning er korte yrkesrettede videreutdanninger som bygger på fullført videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Fagskoleutdanningen er et fullverdig alternativ og har en faglig bredde tilsvarende til høyskole- og universitetsutdanning. Fagskolen i Troms tilbyr fagskoleutdanninger av høy kvalitet og gir studentene kvalitetssikrede, fleksible og arbeidsmarkedsrettete videreutdanningstilbud. Fagskoleutdanning er viktig for å tilby arbeidsmarkedet utdanningstilbud tilpasset ny teknologi, nye trender og krav i arbeidslivet, og er viktige for kompetanseheving og spesialisering innen yrkesfagene. Fagskoleutdanningene er NOKUT-godkjente.

Fagskolen i Troms drives av Troms fylkeskommune og består av 3 avdelinger og tilbyr 11 utdanningstilbud.

Fagskolen i Troms avd. Tromsø

Helse- og oppvekstfag
Videreutdanninger på deltid over to år

 • Helse, aldring og aktiv omsorg
 • Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Tekniske fag
Videreutdanninger på deltid over tre år

 • Bygg
 • Anlegg
 • Datateknikk med fordypning i drift og sikkerhet
 • Elektro med fordypning i elkraft

Maritime fag
Videreutdanning på fulltid over to år

 • Dekkoffiser
 • Maskinoffiser

Fagskolen i Troms avd. Harstad

Tekniske fag
Videreutdanning på deltid over tre år

 • Teknikk og industriell produksjon med fordypning i sveiseteknikk

Fagskolen i Troms avd. Nord-Troms

Helse- og oppvekstfag
Videreutdanning på deltid over to år

 • Kreftomsorg og lindrende pleie

Tekniske fag
Videreutdanninger på deltid over tre år

 • Næringsmiddelteknikk

For mer informasjon om videreutdanningene, ta kontakt med den enkelte avdeling (Se link til avdelingene ovenfor).

Søknader

Søknader (uansett avd. og fordypning) registreres elektronisk i www.vigo.no. Søknadsfristen er 15 april. Vitnemål/fagbrev, arbeidsattester og annen relevant dokumentasjon skal sendes til den enkelte avdeling som søker har som førstevalg innen 15. april.

Etter søknadsfristen 15. april kan søkere ta kontakt med den enkelte avdeling for å søke direkte på utdanningstilbud der.

Opptakskrav

Søkerne må dokumentere at de har fullført eller bestått videregående opplæring med relevant fagbrev/vitnemål. Ved inntak på bakgrunn av realkompetansevurdering må søker ha minst fem års relevant yrkespraksis eller skolegang. Det må også kunne dokumenteres tilstrekkelig grunnlag i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i VG 1 og VG 2 i yrkesfaglige utdanningsprogram. Inntak og rangering av søkere gjøres basert på poengberegning i henhold til følgende tabell:

Grunnlag Poeng
 Fullført og bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev/ autorisasjon 100 poeng
 Minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag, tilsvarende læreplanene i VG 1 og VG 2 i yrkesfaglige studieretninger 100 poeng
 Kan dokumentere gjennomføring av fag-/svenneprøve etter opptaksfristen 100 poeng
 Fagbrev ut over minstekravet, poeng pr. fagbrev 50 poeng
 Fagprøve med "bestått meget godt" 25 poeng
 Praksis utover det generelle grunnlag for opptak 1 poeng per måned
 Gjennomsnittlig karakterpoeng i alle fag på VG 2 og tverrfaglig eksamen Multipliseres med 10

Fagskoleutdanningene ved Fagskolen i Troms er gratis videreutdanninger uten studieavgift, men studentene må selv bekoste læremateriell som lærebøker, pc og så videre.

×